DSC_0197

Om oss

Skorsten & Vent AB är ett företag som är expert på skorsten och ventilationsproblem.

Verksamheten består av:
• Skorsten-imkanalsbesiktningar
• Sotning av rökkanaler och eldstäder
• Rådgivning och undersökning av skorstens och ventilationsproblem
• Ny- ombyggnationer av ventilation
• Ventilationsrensning, OVK samt radonmätning

Några kunder där vi utför ventilationsarbete är:

  • Bygginvest
  • Fastighets AB LE Lundbergs
  • VBAB, Vätterbygdens byggnads AB
  • Riksbyggen
  • Länsförsäkringar
  • Bostadsrättsföreningar,mm

Vi har avtal med Aneby kommun gällande sotning samt brandskyddskontroll.
Information från Aneby kommun hittar du nedan.

Om du inte är nöjd med din lokala sotare finns det möjlighet att välja annan utbildad sotare, läs mer.
 http://www.jonkoping.se/byggabomiljo/sotningocheldstader/sotasjalvansokan.4.144dbd2913726ecd25add5.html