DSC_0190

Tjänster

Läs mer under: Om oss

Här presentera vi skorstensbesiktningar som en viktig del i företaget.

Besiktning av sin skorsten och eldstad kan beställas för flera anledningar.

Viktigt att veta är vid nyinstallation av skorstenar och eldstäder är det anmälningsplikt till sin hemkommun. Anmälan görs byggnadsnämnden.

 

Olika skäl varför beställa en skorstens besiktning:

  • Nybyggnation eller nyinstallerad eldstad: Intyget lämnas till byggnadsnämnden.
  • Efter renovering av rökkanal och skorsten: En garanti för att renoveringen är ok och vid en ev. skada mot försäkringsbolaget.
  • Innan markarbete eller sprängning sker i närområdet: För att säkerhets ställa skorstenen inte har skadats av vibration.
  • Försäljningsbesiktning: Funderar du på att köpa hus är en besiktning av skorstenen avgörande innan köpet är klart. Räknas ej som dolt fel i efterhand.
  • Säkerhetsbesiktning: Alla skorstenar åldras och behöver ses över med en viss intervall.

Röktrycksprovningen sker enligt byggvägledning 6 § 5:543 och SS 460 48 60.

Imkanalen är den ventilation som leder ut matfett och ånga från kök. Där sker en besiktning vid nybyggnation eller ombyggnation.