Priser

Priser för våra tjänster

Vid kommunala uppdrag som sotning och brandskyddskontroll är priset fastställt efter upphandling. Se under flik Taxor.

Pris för skorstensbesiktning beror på uppdraget. Vid beställning var noga förtydliga antalet rökkanaler och eldstäder som skall kontrolleras. Vid kontroll av nyinstallerad eldstad, skall redovisas till kommunens byggnadsnämnd, är priset ca 1600 kr inkl.moms, plus reseersättning 50kr/mil.

Imkanal, kanal till spisfläkt, kontrolleras vid nybyggnation. Prisex för villa: 1000 kr inkl.moms

Flera av våra tjänster faller under ROT avdrag. Fråga vid beställning.

Ventilationsarbeten.

OVK utförs mot timkostnad eller fast pris enligt offert eller avtal.

Service/Underhållsarbeten av tex villa aggregat av minimastermodell

med rensning av kanaler samt nytt filter och injustering av luftflöde prisex 3000+moms rotmöjlight finnes.

Ny fläktmotor Minimaster ( ACF) 1200kr+m kondensator till motor 50kr+m

Fettfilter till Minimaster kåpa BHG 320 kr+m metallfilter

Övriga filterpriser tex RDAA från samt utelufts filter utan metallram 110kr+m

ev frakt kan tillkomma

Ring eller maila gärna om du vill ha pris på just ditt filter eller en annan reservdel.

ventilation@skorsten-vent.se

 Välkommen