DSC_0190

Sotning

Brandskyddet i våra bostäder har en stor betydelse. Med noggrann sotning och rengöring av eldstäder, rökkanaler och avgaskanaler minskar risken för bränder.

Vi utför alla typer av sotnings- och rengöringsuppdrag med utbildade sotare. Eftersom vårt arbete innebär en viss olägenhet för de boende har vi tagit fram information som skapar förståelse för det lagstadgade arbetet. Och som dessutom skapar goodwill för dig som är fastighetsägare och förvaltare.

Lagstadgad sotning
Vår skyldighet är att utföra sotning inom de intervall som föreskrivs i lagtexten, exempelvis en kakelugn eller öppen spis med rökkanal ska sotas vart fjärde år om du trivsel-eldar. Eldar du för uppvärmning ska sotning utföras varje år.

Om du inte är nöjd med din lokal sotare finns det möjlighet att välja annan utbildad sotare, läs mer.
 http://www.jonkoping.se/byggabomiljo/sotningocheldstader/sotasjalvansokan.4.144dbd2913726ecd25add5.html