avtal

Avtal

Våra avtal finns till för att underlätta för dig. Fler och fler bostadsrättsföreningar, förvaltare och fastighetsägare gör det enkelt för sig genom att låta oss säkerställa ett friskt inomhusklimat.

Avtalet anpassas självklart till din fastighet och ventilationsanläggning. Ett typiskt serviceavtal kan till exempel innehålla:

  • Rensning av frånluftskanalerna i kök, bad och wc efter överenskommet intervall, anpassat till din fastighet.
  • Varje år rensar vi tvättstugans frånluftskanaler.
  • Rengöring av torktummalarens kondensator/fläkt samt kanal. Minskad brandrisk och lägre energiförbrukning.
  • Med tre eller sex års intervall utför vi, enligt lag, en obligatorisk ventilationskontroll i samband med rensningsarbetet.
  • Underhåll av ventilationsaggregat med filterbyte mm
  • Förslag på energibesparing tex byte av fläktmotor eller anpassade luftflöden.
  • Reservdelar filter fläktar givare don spjäll mm kan bytas vid behov.
  • Besöksrapport med noteringar om avvikelser/brister med åtgärdsförslag.

Kontakta oss för mer information om våra serviceavtal.