ventilation

Kanaldokumenation

Bor du i en fastighet som vid flera tillfällen har blivit ombyggd? Är vinden omvandlad till lägenheter? Är fastighetens riktningar inkonsekventa? Har du problem med ventilationen?

Detta är några av anledningarna till att göra en dokumentation över ventilations- och rökkanalerna i din fastighet.

Kontakta oss för mer information och priser.