ombyggnation

Ombyggnation

Om ni planerar att bygga om i fastigheten kan det vara klokt att redan i projekteringsstadiet tänka till angående ventilation och rökkanaler. Vi har många exempel på fastighetsägare som omvandlat vindar till vindslägenheter där man kapat och stängt av kanaler i vindsplanet som betjänar underliggande våningar. Därefter har man fått lägga ned stora belopp på att återställa ventilationen i fastigheten.

Vi rekommenderar därför att man utför en fullständig kanaldokumentation i ett tidigt skede och planerar eventuella förändringar i ventilationssystemet innan entreprenaden påbörjas.